คิดว่าข้อสอบ SMART I ปีนี้ ยาก หรือ ง่าย

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 1040 คน
ณ 15/11/2018 21:49
  1. ยาก
  2. ปานกลาง
  3. ง่าย
55.0%
1. ยาก
30.5%
2. ปานกลาง
14.5%
3. ง่าย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่