เห็นด้วยหรือไม่ ! กับร่าง กยศ. ฉบับ สนช ล่าสุด

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 38 คน
ณ 24/01/2018 10:38
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
26.3%
1. เห็นด้วย
73.7%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่