คุณคิดว่า ! การสอบบรรจุครู ได้มาตราฐานหรือไม่

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 31 คน
ณ 20/07/2018 15:58
  1. ได้มาตราฐาน
  2. ไม่ได้มาตราฐาน
25.8%
1. ได้มาตราฐาน
74.2%
2. ไม่ได้มาตราฐาน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่